Dong Phung (PHP & Front End Developer)

Ưu đãi LỚN khóa Lập trình tại Genetic

Kinh nghiệm lập trình (hơn 5 năm)

  • PHP Developer tại Hiko Solution Đà Nẵng.
  • Front End Developer tại Hiko Solution Đà Nẵng.

Kinh nghiệm giảng dạy (hơn 4 năm)

  • Mr Đồng bắt đầu giảng dạy các khóa lập trình cơ bản tại Học viện CNTT Microsoft – ĐH Đà Nẵng từ 2016.

Các chương trình giảng dạy tại Genetic