Digital Marketing

July 4, 2020 Trang Genetic 0

Đối tượng tham gia Đây là khóa học thiên về thực hành, dành cho các anh chị chuyên ngành marketing, ngành quản trị kinh doanh […]

Multimedia Design

July 3, 2020 Trang Genetic 0

Đối tượng tham gia Đây là khóa học thiên về thực hành, dành cho các anh chị yêu thích lĩnh vực thiết kế đồ họa […]