Ngày 26/7 Khai giảng lớp Master Python in 6 months (online)

Ưu đãi LỚN khóa Lập trình tại Genetic

Lớp học online tại Genetic

Genetic trân trọng thông báo khai giảng chương trình đào tạo Lập trình viên Master Python trong 06 tháng:

 • Ngày khai giảng: 19:30 thứ Ba ngày 26/7/2022.
 • Suất học: 3 ngày Ba – Năm– Bảy từ 19:30 đến 21:00 hàng tuần.
 • Địa điểm: Học Online qua Google Meeting.
 • Thời gian học: 06 tháng (03 buổi / tuần; 1.5 giờ / buổi).

Đối tượng tham gia

Đây là khóa học dành cho các bạn đã biết lập trình cơ bản.

Mục tiêu & Kết quả

 • Tự giải quyết thành công ít nhất 10 bài toán với Python.
 • Bắt đầu công việc lập trình viên Python level từ Junior.
 • Thành thạo và tự tin lập trình với Python.

Nội dung khóa học

PHẦN I – BEGINNER

 • Variables, Data Types, Strings (20 bài học)
 • Control Flow & Logical Operators (12 bài)
 • Python Loops, Functions & Karel (18 bài)
 • Hangman (13 bài)
 • Function Parameters & Caesar Cipher (10 bài)
 • Debugging: find & fix errors in your code (11 bài)
 • & nhiều bài học khác…

PHẦN I – INTERMEDIATE

 • Object Oriented Programming in Python (8 bài)
 • Turtle & the Graphical User Interface (12 bài)
 • Instances, State & Higher Order Functions (7 bài)
 • Project Snake Game – Part 1 – Animation & Coordinates (6 bài)
 • Project Snake Game – Part 2 – Inheritance & List Slicing (8 bài)
 • Files, Directories & Paths (8 bài)
 • CSV Data & the Pandas Library (7 bài)
 • & nhiều bài học khác…
Sau phần Lập trình OOP Java, Học viên học tiếp OOP Javascript nhanh chóng.

PHẦN III – INTERMEDIATE+ 

 • Errors, Exceptions & JASON Data (9 bài)
 • Send Email (smtplib) & Manage Dates (datetime) (8 bài)
 • API Endpoints & Parameters – ISS Overhead Notifier (7 bài)
 • Project – Create GUI Quiz App (9 bài)
 • Keys, Authentication & Environment Variables Send SMS (7 bài)
 • Project – Stock Trading News Alert (5 bài)
 • API Post Requests & Headers (6 bài)
 • Tracking Using Google Sheets (7 bài)
 • Web Foundations – HTML 5, CSS 3 (20 bài)
 • & nhiều bài học khác…

PHẦN IV – ADVANCE

 • Project Blog Capstone (8 bài)
 • Advanced Forms with Flask-WTForms (9 bài)
 • Project Coffee & Wifi – Flask, WTForms, Bootstrap & CSV (3 bài)
 • SQLite & SQLAlchemy (8 bài)
 • API & RESTful Routing (12 bài)
 • & rất nhiều project advance khác…
Lớp học online tại Genetic hiệu quả

Giáo trình & Tài liệu

 • File bài giảng được giảng viên tóm tắt qua group Facebook.
 • File source code được giảng viên chia sẻ qua group Facebook.
 • File video thao tác (nếu có) được đăng lên kênh Youtube của Genetic.

Liên hệ đăng ký

Tại Đà Nẵng, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp:

 • Genetic cơ sở 1: 79 Lê Lợi, Q.Hải Châu (đường Lý Tự Trọng rẽ phải)
 • Genetic cơ sở 2: 94 Lê Lợi, Q.Hải Châu (đường Lý Tự Trọng rẽ phải)
Điện thoại bàn  (+84) 236-3-522-766
Ms Lan  (+84) 905-922-766
Email đăng ký genetic.tuvan@gmail.com
Form đăng ký https://bit.ly/genetic247

(*) Các anh chị học viên vui lòng đọc kỹ Chính sách hoàn trả học phí của Genetic, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2020. Trân trọng cảm ơn.