Khanh Ng. (Snr Android Mobile Developer)

Ưu đãi LỚN khóa Lập trình tại Genetic

Kinh nghiệm làm việc (hơn 5 năm)

  • Senior Mobile Developer (Android) tại Hiko Solution Đà Nẵng

Các chương trình giảng dạy tại Genetic