MBI Trang Nguyễn (Snr Operation Manager)

Ưu đãi LỚN khóa Lập trình tại Genetic

Giảng viên Trang Nguyễn, MBI - Giám đốc Học thuật Genetic.

Quá trình học tập

Kinh nghiệm làm việc

Các chương trình giảng dạy