Nghĩa Ng. (Snr Project Manager)

Ưu đãi LỚN khóa Lập trình tại Genetic

PM Nghĩa Ng. (giữa) nhận Giải thưởng dành cho Quản lý Dự án Xuất Sắc tại Hiko Solution 2020.

Kinh nghiệm làm việc (11 năm)

  • Kinh nghiệm rất nhiều dự án website & mobile (cả iOS và Android)
  • Senior PHP Developer & Specialist tại NeoLAB (4 năm)
  • CEO & Founder IKeyword Ltd. Co.
  • Hiện là Product Owner tại Hiko Solution Đà Nẵng
  • Giải thưởng Certificate of Achievement dành cho Quản lý dự án Xuất Sắc của Hiko Solution 2020.

Các chương trình giảng dạy tại Genetic