Phúc Ph. (Snr Front End Developer)

Ưu đãi LỚN khóa Lập trình tại Genetic

Anh Phúc Ph. nhận giải thưởng Lập trình viên Xuất Sắc tại Hiko Solution 2020.

Kinh nghiệm làm việc (hơn 5 năm)

  • Senior Front End Developer tại Hiko Solution Đà Nẵng
  • Phần thưởng Certificate of Achievement dành cho Developer Xuất Sắc của Hiko Solution 2020

Các chương trình giảng dạy tại Genetic