Thanh Nguyễn (Senior PHP & Front End Developer)

Ưu đãi LỚN khóa Lập trình tại Genetic

Kinh nghiệm làm việc (5 năm)

  • Senior PHP & Front End Developer tại Hiko Solution Đà Nẵng.
  • Chuyên sâu về Xây dựng và Thiết kế website với WordPress.
  • Chuyên sâu về HTML5, Bootstrap, Javascript, LeSS (Leaner Style Sheets), Sass (Syntactically Awesome StyleSheets).

Các chương trình giảng dạy tại Genetic