Tiến Trần (Senior Full Stack Developer)

Ưu đãi LỚN khóa Lập trình tại Genetic

Kinh nghiệm làm việc (hơn 10 năm)

  • Senior Full Stack Developer.
  • CEO & Founder HT Software LTD. Co.

Các chương trình giảng dạy tại Genetic