Ngày 25/7 Khai giảng lớp Master Java, Spring & Hibernate Online in 6 months

Ưu đãi LỚN khóa Lập trình tại Genetic

Genetic trân trọng thông báo khai giảng chương trình đào tạo Lập trình viên Master Java, Spring & Hibernate trong 06 tháng:

 • Ngày khai giảng: 19:30 thứ Hai ngày 25/7/2022.
 • Suất học: 3 ngày Hai –Tư – Sáu từ 19:30 đến 21:00 hàng tuần.
 • Địa điểm: Học Online qua Google Meeting.
 • Thời gian học: 06 tháng (03 buổi / tuần; 1.5 giờ / buổi).

Đối tượng tham gia

Đây là khóa học dành cho các bạn mới bắt đầu học lập trình.

Mục tiêu khoá học

 • Nắm được kiến trúc và làm được các modules E-commerce cơ bản
 • Làm và sử dụng tốt các MVC pattern
 • Lập trình tốt với Java, Spring and My SQL
 • Lập trình tốt cả phần Front End với HTML, CSS & JavaScript

Nội dung khóa học

PHẦN I: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA từ Udemy Java Course Best Seller 2020 – “Java Programming Masterclass for Software Developers”

 • Tổng quan và cài đặt môi trường (12 bài học)
 • Những bước đầu tiên cho kỹ năng lập trình (24 bài)
 • Java Tutorial: Expressions, Statements, Code Blocks, Methods (19 bài)
 • Kiểm soát Flow Statements (14 bài)
 • Lập trình hướng đối tượng phần 1: Classes, Constructors & Inheritance (14 bài)
 • Lập trình hướng đối tượng phần 2: Composition, Encapsulation & Polymorphism (9 bài)
 • Arrays, Java inbuilt Lists, Autoboxing & Unboxing (24 bài) 
 • Inner & Abstract Classes & Interfaces (13 bài)
 • Naming Convention & Packages, static & final keywords (12 bài)
 • Java Collections, JavaFX, Java Generics (78 bài)
 • Input & Output cơ bản trong java.util (38 bài)
 • Concurrency trong Java (29 bài)
 • Lambda Expressions (13 bài)
 • Regular Expressions (8 bài)
 • Debugging & Unit Testing (11 bài)
 • Databases (35 bài)
 • Java Networking Programming (9 bài)
 • Java 9 Module System (3 bài)
 • Migrating Java Projects to Java 9 (7 bài)

PHẦN II: LẬP TRÌNH JAVA WEB – JDBC Servlets & JSP (từ Udemy Java Course Best Seller 2020)

 • Tổng quan và cài đặt môi trường (9 bài học)
 • Web App Basics (4 bài)
 • Servlets Basics (14 bài)
 • JDBC Basic Concepts (8 bài)
 • JDBC in Action (18 bài)
 • Xây dựng Dynamic Web Applications (16 bài)
 • Init Parameters (7 bài)
 • Servlet Context (9 bài)
 • Prepared Statement (8 bài)
 • Inter Servlet Communication (9 bài)
 • Servlet Listeners và Filters (6 bài)
 • Session Management (16 bài)
 • JSP Basics và JSP Actions (20 bài)
 • MVC Design Pattern (6 bài)
 • Creating Custom Tags (9 bài)
 • JSTL, Web Security (13 bài)
 • Connection Pooling (4 bài)
 • Advanced JDBC (11 bài)
 • Project: Coupon & Product (17 bài)
Genetic đồng hành cùng học viên trở thành Lập trình viên Java chuyên nghiệp.

PHẦN III: XÂY DỰNG WEB E-COMMERCE VỚI SPRING, HIBERNATE, THYMELEAF & MYSQL

Học phần này cũng được Genetic mua bản quyền từ khóa học “Complete E-Commerce Course – Java, Spring, Hibernate and MySQL” từ Udemy Khóa học là một dự án lớn, bao gồm tổng cộng 83 bài học:

 • Tổng quan và Giới thiệu (5 bài học)
 • Bắt đầu Project (6 bài)
 • Phần My Account (12 bài)
 • Bắt đầu với Admin Portal (10 bài)
 • Giao diện Front End của BookStore (7 bài)
 • Cải thiện các tính năng của BookStore (11 bài)
 • Giỏ mua hàng Shopping Cart (8 bài)
 • Chức năng thanh toán (8 bài)
 • Chức năng submit và quản trị đơn hàng (6 bài)
 • Các tính năng khác (9 bài)
 • Tổng hợp (1 bài)

Kết quả & Sản phẩm đạt được

Một website E-Commerce sử dụng Java, Spring, Hibernate & My SQL với nhiều tính năng từ cơ bản đến nâng cao

 • User Signup and Login
 • User profile management
 • Product Management
 • Shopping Cart
 • Order checkout and order history
 • Automatic email confirmation
Lớp học online tại Genetic hiệu quả

Giáo trình & Tài liệu

 • File bài giảng được giảng viên tóm tắt qua group Facebook.
 • File source code được giảng viên chia sẻ qua group Facebook.
 • File video thao tác (nếu có) được đăng lên kênh Youtube của Genetic.

Liên hệ đăng ký

Tại Đà Nẵng, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện:

 • Genetic cơ sở 1: 79 Lê Lợi, Q.Hải Châu (đường Lý Tự Trọng rẽ phải)
 • Genetic cơ sở 2: 94 Lê Lợi, Q.Hải Châu (đường Lý Tự Trọng rẽ phải)
Điện thoại bàn  (+84) 236-3-522-766
Ms Lan  (+84) 905-922-766
Email đăng ký genetic.tuvan@gmail.com
Form đăng ký https://bit.ly/genetic247

(*) Các anh chị học viên vui lòng đọc kỹ Chính sách hoàn trả học phí của Genetic, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2020. Trân trọng cảm ơn.