Tony Toe (Snr Project Manager)

Ưu đãi LỚN khóa Lập trình tại Genetic

Ông Tony Toe trong chương trình Marketing Quốc tế tại ĐH HUTECH Tp.HCM.

Kinh nghiệm làm việc

  • Lập trình viên & Quản lý dự án tại Myanmar và Singapore 
  • Giám đốc học thuật tại Genetic Singapore (15 năm)
  • Giám đốc điều hành các công ty phần mềm tại Myanmar và Singapore.

Các chương trình giảng dạy tại Genetic