Điều kiện tham dự lớp miễn phí tại Genetic

Ưu đãi LỚN khóa Lập trình tại Genetic

Genetic trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Quý Học viên. Chúng tôi kính thông báo điều kiện tham dự các lớp miễn phí tại tại Genetic như sau:

Điều kiện tham dự của Học viên

  1. Học viên tham dự lớp miễn phí đặt cọc 500.000 VNĐ (năm trăm ngàn đồng chẵn), có xác nhận từ Bộ phận tuyển sinh Genetic.
  2. Học viên tham dự lớp miễn phí cam kết tham dự tối thiểu 90% (chín mươi phần trăm) thời lượng của khóa học. Nếu không, Học viên sẽ không được nhận lại phí đặt cọc từ Genetic.
  3. Học viên tự ý nghỉ hoặc rút lui khỏi lớp học miễn phí sẽ không được nhận lại phí đặt cọc từ Genetic.

Cam kết của Genetic

  1. Đảm bảo chất lượng dịch vụ lớp miễn phí như đã ra thông báo.
  2. Đảm bảo thời lượng và chất lượng giảng dạy của lớp miễn phí.
  3. Hoàn trả 100% (một trăm phần trăm) phí đặt cọc nếu Học viên tham dự đầy đủ từ 90% (chín mươi phần trăm) thời lượng của khóa học và vào ngày kết thúc lớp học.
  4. Phí đặt cọc không được hoàn trả sẽ được tính cho Học viên đó (hoặc người thân, bạn bè do Học viên giới thiệu) ở lần đăng ký tiếp theo đ/v các khóa học của Genetic và có hiệu lực trong vòng 03 (ba) tháng. 

Quyết định này áp dụng đối với tất cả các lớp đã được Ban Giám đốc Genetic ra quyết định tổ chức miễn phí & có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Ban Giám đốc Genetic

(đã phê duyệt và ký)