Master Python in 6 months (online)

Ưu đãi LỚN khóa Lập trình tại Genetic

Đối tượng tham gia

Đây là khóa học dành cho các bạn đã biết lập trình cơ bản.

Mục tiêu & Kết quả

 • Tự giải quyết thành công ít nhất 10 bài toán với Python.
 • Bắt đầu công việc lập trình viên Python level từ Junior.
 • Thành thạo và tự tin lập trình với Python.

Nội dung khóa học

PHẦN I – BEGINNER

 • Variables, Data Types, Strings (20 bài học)
 • Control Flow & Logical Operators (12 bài)
 • Python Loops, Functions & Karel (18 bài)
 • Hangman (13 bài)
 • Function Parameters & Caesar Cipher (10 bài)
 • Debugging: find & fix errors in your code (11 bài)
 • & nhiều bài học khác…

PHẦN I – INTERMEDIATE

 • Object Oriented Programming in Python (8 bài)
 • Turtle & the Graphical User Interface (12 bài)
 • Instances, State & Higher Order Functions (7 bài)
 • Project Snake Game – Part 1 – Animation & Coordinates (6 bài)
 • Project Snake Game – Part 2 – Inheritance & List Slicing (8 bài)
 • Files, Directories & Paths (8 bài)
 • CSV Data & the Pandas Library (7 bài)
 • & nhiều bài học khác…
Sau phần Lập trình OOP Java, Học viên học tiếp OOP Javascript nhanh chóng.

PHẦN III – INTERMEDIATE+ 

 • Errors, Exceptions & JASON Data (9 bài)
 • Send Email (smtplib) & Manage Dates (datetime) (8 bài)
 • API Endpoints & Parameters – ISS Overhead Notifier (7 bài)
 • Project – Create GUI Quiz App (9 bài)
 • Keys, Authentication & Environment Variables Send SMS (7 bài)
 • Project – Stock Trading News Alert (5 bài)
 • API Post Requests & Headers (6 bài)
 • Tracking Using Google Sheets (7 bài)
 • Web Foundations – HTML 5, CSS 3 (20 bài)
 • & nhiều bài học khác…

PHẦN IV – ADVANCE

 • Project Blog Capstone (8 bài)
 • Advanced Forms with Flask-WTForms (9 bài)
 • Project Coffee & Wifi – Flask, WTForms, Bootstrap & CSV (3 bài)
 • SQLite & SQLAlchemy (8 bài)
 • API & RESTful Routing (12 bài)
 • & rất nhiều project advance khác…

Giáo trình & Tài liệu

 • File bài giảng được giảng viên tóm tắt qua group Facebook.
 • File source code được giảng viên chia sẻ qua group Facebook.
 • File video thao tác (nếu có) được đăng lên kênh Youtube của Genetic.

Liên hệ đăng ký

Tại Đà Nẵng, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp:

 • Genetic cơ sở 1: 79 Lê Lợi, Q.Hải Châu (đường Lý Tự Trọng rẽ phải)
 • Genetic cơ sở 2: 94 Lê Lợi, Q.Hải Châu (đường Lý Tự Trọng rẽ phải)
Điện thoại bàn
Ms Lan
Email đăng ký genetic.tuvan@gmail.com
Form đăng ký https://bit.ly/genetic247

(*) Các anh chị học viên vui lòng đọc kỹ Chính sách hoàn trả học phí của Genetic, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2020. Trân trọng cảm ơn.