Chính sách hoàn trả học phí

Ưu đãi LỚN khóa Lập trình tại Genetic

Genetic trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Quý Học viên. Chúng tôi kính thông báo chính sách hoàn trả học phí áp dụng cho tất cả các khóa học ngắn hạn tại Genetic Đà Nẵng, bao gồm:

Điều kiện hoàn trả 100% học phí đã nộp, gồm tất cả các điều kiện sau:

  • Học viên đã đóng từ ít nhất 50% (năm mươi phần trăm) học phí toàn khóa học hoặc nhiều khóa học (trong cùng một chương trình ưu đãi).
  • Khóa học không thể tổ chức được do các điều kiện bất khả kháng (mưa bão, lũ lụt, thiên tại, dịch bệnh, …).
  • Khóa học không thể tổ chức được do lỗi của Genetic. Trong trường hợp này Genetic hoàn trả và giữa nguyên chương trình ưu đãi hiện tại cho Học viên trong vòng 03 (ba) tháng.

Điều kiện hoàn trả 80% học phí đã nộp, gồm tất cả các điều kiện sau:

  • Học viên đã đóng từ ít nhất 50% (năm mươi phần trăm) học phí toàn khóa học hoặc nhiều khóa học (trong cùng một chương trình ưu đãi).
  • Học viên tự ý rút lui hoặc không tiếp tục tham gia khóa học: Ban Giám đốc Genetic sẽ xem xét kỹ và đưa ra quyết định cho từng trường hợp, căn cứ trên (số lượng học viên tối thiểu mỗi lớp học) và (tình trạng thực tế của học viên).
  • Đối với trường hợp được duyệt hoàn trả và học viên chưa học buổi nào, Genetic hoàn trả 80% học phí đã đóng.
  • Đối với trường hợp được duyệt hoàn trả và học viên đã học, Genetic hoàn trả theo cách tính: (80% học phí đã đóng) trừ cho (học phí các buổi đã học) và trừ cho các chi phí (in ấn, khảo thí, cấp và quản lý chứng nhận, chứng chỉ, giáo trình, bản quyền phần mềm…).
  • Đối với trường hợp không được duyệt hoàn trả, học viên có thể bảo lưu hoặc chuyển nhượng cho học viên khác.
  • Phần học phí (20% hoặc hơn) do Genetic giữ lại sẽ được cộng vào lần đăng ký tiếp theo (của chính học viên đó hoặc người thân, bạn bè do học viên đó giới thiệu) và có thời hạn trong vòng 03 (ba) tháng.

Không hoàn trả học phí đối với Học viên tự ý bỏ học hoặc bị Genetic buộc thôi học do vi phạm kỷ luật lớp học.

Chính sách hoàn phí này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Ban Giám đốc Genetic

(đã phê duyệt và ký)